2019.04.08
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่ของบริษัทฯ

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเรียนแจ้งถึงการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ของบริษัทฯ

จาก http://sumitomothailand.co.th

เป็น https://www.sumitomocorp.com/th/asia-oceania/sctl/

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ฯ ชื่อเว็บไซต์เดิมได้ถูกตั้งค่าให้เปลี่ยนมายังหน้าเว็บไซต์ใหม่อัตโนมัติ โดยสามารถเข้าเว็บไซต์เดิมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


Top