สารจากประธานและ CEO

สารจากประธานและ CEO

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลายในระดับโลก และมุ่งมั่นที่จะบรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันผ่านการดำเนินธุรกิจที่ดี

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 เราได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้า ในเครือข่ายธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

พันธกิจองค์กรของเรา ดำเนินตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับธุรกิจของซูมิโตโมตลอด 430 ปีที่ผ่านมา โดยหนึ่งในหลักของปรัชญานี้กล่าวไว้ว่า “สร้างคุณประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” หลักปรัชญานี้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม ว่าไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อซูมิโตโมเท่านั้น แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบตัวเราด้วย เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ปัจจุบัน โลกเผชิญกับปัญหาทางสังคมที่ร้ายแรงมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของภาคเอกชนก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 สภาวะของสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เช่นกัน

ท่ามกลางสถานการณ์นี้ เราได้ประกาศแผนการบริหารระยะกลางฉบับใหม่ ที่เรียกว่า “SHIFT 2023” ในเดือนพฤษภาคม 2021 โดยการเสริมความแข็งแกร่ง และการขยายธุรกิจจากการใช้จุดแข็งของเรา ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจรุ่นต่อไปจากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนไปสู่กลุ่มธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น และมีความยืดหยุ่นแม้ในภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เราเชื่อว่าการสร้างคุณค่าที่สังคมต้องการอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ความเชื่อนี้ เราจะเดินหน้าพัฒนาโครงการริเริ่มของเราต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งเราให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เราจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าขององค์กร

สารองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งก็คือ “Enriching lives and the world” หมายความว่า เราจะตั้งเป้าหมายสู่การเพิ่มคุณค่าให้แก่โลก สังคม และชีวิตของผู้คน เราจะดำเนินตามหลักการของเราต่อไปเพื่อบรรลุความสำเร็จ และสร้างมูลค่าใหม่ เราจะเดินหน้าต่อไป กำหนดอนาคต และก้าวนำไปข้างหน้าเสมอ

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารองค์กร (ภาษาอังกฤษ)

Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)
กรรมการบริหาร
ประธาน และ CEO

Top