สารจากประธานและ CEO

สารจากประธานและ CEO

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น พัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลายในระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันผ่านการดำเนินธุรกิจที่ดี

พันธกิจองค์กรของเรา ดำเนินตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม โดยหนึ่งในหลักของปรัชญานี้กล่าวไว้ว่า “สร้างคุณประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน”* นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 เราได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้าในเครือข่ายธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก * หลักปรัชญานี้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม ว่าไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อซูมิโตโมเท่านั้น แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบตัวเราด้วย เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ปัจจุบัน ภายใต้แผนการบริหารจัดการระยะกลาง "SHIFT 2023" เราดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการยกระดับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าขององค์กร โดยการเสริมความแข็งแกร่ง และการขยายธุรกิจจากการใช้จุดแข็งของเรา ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจยุคต่อไปจากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว เราจะเปลี่ยนไปสู่กลุ่มธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น และมีความยืดหยุ่นแม้ในภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างคุณค่าที่สังคมต้องการอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ได้

โลกกำลังเผชิญกับปัญหาทางสังคมที่ร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งความคาดหวังที่มีต่อภาคเอกชนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็มีมากขึ้น เราจะบรรลุเป้าหมายดังที่แสดงไว้ในสารองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ "Enriching lives and the world" เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่โลก สังคม และชีวิตผู้คน ด้วยการปฏิบัติตามหลักการของเรา เราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำสิ่งที่ท้าทายเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ต่อไป

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่าน

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารองค์กร (ภาษาอังกฤษ)

Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)
กรรมการบริหาร
ประธาน และ CEO

Top