เกี่ยวกับ RSS


ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เผยแพร่ข้อมูลและข่าวล่าสุดโดยฟีด RSS

RSS คืออะไร

RSS ย่อมาจาก RDF Site Summary หรือ Rich Site Summary ใช้เพื่อกระจายบทความและข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์โดยตรง เพียงลงทะเบียนกับเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ RSS หรือโปรแกรมอ่าน RSS คุณก็จะได้รับข้อมูลล่าสุดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำสำหรับการใช้ RSS

  • เราไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบหรือซอฟต์แวร์ RSS เช่น โปรแกรมอ่าน RSS ของบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวกับความต้องการของระบบดังกล่าว
  • การกระจายข้อมูลทาง RSS อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เว็บไซต์ของเราใช้รูปแบบไฟล์เอกสาร RSS2.0 เบราว์เซอร์ที่รองรับ RSS และโปรแกรมอ่าน RSS บางส่วนอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์เอกสารนี้
Top