เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

เกี่ยวกับบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ข้อมูลโดยสรุป

จำนวนสำนักงาน

65
ประเทศและภูมิภาค
128
แห่ง
ญี่ปุ่น: 20ต่างประเทศ :108
Number of OfficesNumber of Offices

จำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัท

79,513
Number of Group EmployeesNumber of Group Employees

จำนวนบริษัทในเครือ

900
Number of Group CompaniesNumber of Group Companies

ส่วนของผู้ถือหุ้น *1

29,200 ล้านเหรียญสหรัฐ
Shereholder's EquityShereholder's Equity

รายได้สุทธิ *2

4,200 ล้านเหรียญสหรัฐ
Consolidated Net IncomeConsolidated Net Income

การประเมินองค์กร

Fortune Global 500*29 ปี
500500

ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ติดอันดับใน Fortune Global 500 ที่จัดอันดับและประกาศทุกปีโดยนิตยสารฟอร์จูนของสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาถึง 29 ปี ในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาของโลก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) * ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2023
จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรากฏเป็นการคำนวณจากเงินเยนญี่ปุ่นที่อัตรา 149 เยน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
*1 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
*2 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ผลจากปีงบประมาณ 2022(จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรากฏเป็นการคำนวณจากเงินเยนญี่ปุ่นที่อัตรา 133 เยน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

กิจกรรมทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์โลหะ

7,800 ล้านเหรียญสหรัฐ

ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง

15,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

10,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

รวมสินทรัพย์70,300 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
ผลิตภัณฑ์โลหะ
11.1%
 
ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง
21.7%
 
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
14.6%
 
มีเดียและดิจิทัล
10.7%
 
สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์
17.6%
 
ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์
24.4%
* ผลรวมอาจไม่เป็น100% เสมอเนื่องจากตัวเลขอัตราส่วนจะถูกปัดเศษเพื่อท าให้เป็นเลขที่มีทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง

มีเดียและดิจิทัล

7,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์

12,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์

17,100 ล้านเหรียญสหรัฐ

* ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2023
*ไม่รวมสินทรัพย์ระดับทั้งบริษัทและรายการตัดบัญชีระหว่างกัน
จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรากฏเป็นการคำนวณจากเงินเยนญี่ปุ่นที่อัตรา 149 เยน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ประวัติ

ประวัติอันล้ำค่าเป็นศตวรรษ ที่สร้างขึ้นบนความไว้วางใจตั้งแต่ปี 1919

1919

ก่อตั้งโอซาก้านอร์ธฮาร์เบอร์


住友商事前身の誕生

เดิม ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในธันวาคม 1919 ภายใต้ชื่อ บริษัท โอซาก้านอร์ธฮาร์เบอร์ จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซูมิโตโม เรียลเอสเตท บิลดิ้ง จำกัด) รับผิดชอบการจัดการอสังหาริมทรัพย์ การปรับปรุงที่ดินในฮอกโค (ท่าเรือทางเหนือของโอซาก้า) และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

1945

ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการค้า


商事部門への進出

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิปปอนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในพฤศจิกายน 1945 และเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการค้า จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซูมิโตโม โชจิ จำกัด ในมิถุนายน 1952

ทศวรรษ 1970

สร้างรากฐานในฐานะ "บริษัทการค้าทั่วไปแบบครบวงจร"

「総合商社」としての経営基盤確立

ในปี 1970 สำนักงานสาขาโตเกียวได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานใหญ่โตเกียว และกำเนิดเป็นโครงสร้างแบบ 2 สำนักงานใหญ่ทั้งที่โตเกียวและโอซาก้า พร้อมขยายกิจกรรมทางการค้า ตลอดจนเพิ่มจำนวนสำนักงานในต่างประเทศเป็นกว่า 100 แห่ง

Top