สารจากผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย


ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เราคาดการณ์และเตรียมการตอบสนองต่อความต้องการในภูมิภาคของเราซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่ตลอดเวลา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว

เราเล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีจำนวนมากขึ้น แม้ว่าในแต่ละประเทศจะอยู่ในระยะการเติบโตที่แตกต่างกัน ภูมิภาคนี้ก็มีโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย

ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว เราคำนึงถึงการสร้างมูลค่าทางธุรกิจใหม่ๆ จากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น เราได้กำหนดให้ "พลังงานแห่งอนาคต" "โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม" "การดูแลสุขภาพ" "การเกษตร" และ "ข้อมูล x fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)" เป็นอุตสาหกรรมที่เราจะมุ่งเน้น

เอเชียและโอเชียเนีย เป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและกำลังเติบโต เราคาดการณ์และเตรียมการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานรากในท้องถิ่นให้ก้าวหน้าสืบไป

มองไปข้างหน้าสู่โลกหลังการระบาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะ "เติบโตไปพร้อมกับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย" และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เคโกะ ชิโอมิ
สารจากผู้จัดการทั่วไปของเอเชียและโอเชียเนีย

Top