ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

กรณีศึกษาทั่วโลก

6 สาขาธุรกิจ

สาขาธุรกิจ

ด้วย 9 "กลุ่ม" ซึ่งรวมพลังของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เราคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการทางสังคมในแต่ละโดเมนธุรกิจ และตั้งเป้าที่จะเพิ่มคุณค่าองค์กรโดยการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการสร้างคุณค่าที่อยู่เหนือกรอบทางอุตสาหกรรม

Top