ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั่วโลกและฐานธุรกิจของเรา ตลอดจนศักยภาพในการทํางาน
ช่วยให้เราสามารถสร้างค่านิยมใหม่ได้โดยการยกระดับกรอบการทำงานที่มีอยู่เพื่อเป็นวิถีทางช่วยแก้ปัญหาสังคม

กรณีศึกษาทั่วโลก

เครือข่ายทั่วโลก
65
ประเทศและภูมิภาค
Number of CountriesNumber of Countries
จำนวนสำนักงาน
134
แห่ง
Number of OfficesNumber of Offices
จำนวนลูกค้า
100,000
 
Number of ClientsNumber of Clients
เอเชียตะวันออก
18แห่ง
เอเชียและโอเชียเนีย
26แห่ง
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ CIS
43แห่ง
อเมริกา
25แห่ง

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021


6 สาขาธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์โลหะ

เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกของเราสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น เหล็กแผ่น ผลิตภัณฑ์ท่อ และอลูมิเนียม

เรามีผลิตภัณฑ์โลหะที่ครอบคลุมโลหะหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น เหล็กแผ่นและผลิตภัณฑ์ท่อ จนถึงอโลหะ เช่น อลูมิเนียมและไทเทเนียม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้หลากหลายธุรกิจและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ระบุรวมถึงยานพาหนะเพื่อการขนส่ง เช่น รถยนต์ เรือ อากาศยาน และรถไฟ เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ท่อ เช่น ท่อ OCTG และท่อสำหรับขุดเจาะและส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราได้ก้าวตามตลาดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของยานยนต์และปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าตามแนวโน้มธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยการขยายห่วงโซ่คุณค่าของเราจากวัสดุไปถึงการผลิตชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรมพลังงาน เราช่วยจัดหาช่องทางจำหน่าย OCTG ให้แก่บริษัทน้ำมันข้ามชาติรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญญาระยะยาว โดยส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพทั่วทุกมุมโลก ผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเรา

ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง

เราสามารถตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
และสร้างค่านิยมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผ่านระบบการขนส่งและการก่อสร้าง

ในธุรกิจด้านลีสซิ่ง เรือและอากาศยาน เราได้พัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับเรือและธุรกิจบริการลิสซิ่งเครื่องบินชั้นหนึ่ง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาของเราต่อไป โดยการนำจุดแข็งแบบบูรณาการของเราไปใช้กับกลุ่มบริษัทด้านการเงินและลิสซิ่งของเรา ในด้านยานยนต์ เราดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั่วโลก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากมุมมองของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์และยาง ภายใต้ความมุ่งหวังต่อสังคมยานยนต์ในอนาคตที่กำลังจะมาถึง ในด้านอุปกรณ์การก่อสร้างและการทำเหมืองแร่ เราส่งเสริมธุรกิจตัวแทนจำหน่ายด้วยการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น ธุรกิจให้เช่าและการค้าทั่วโลก และทุ่มเทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย ตลอดจนนวัตกรรมการทำเหมืองแร่และการเกษตร

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เรานำเสนอระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมาตรฐานสากลที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละประเทศ ภูมิภาค และสังคม เราให้ความช่วยเหลือสังคมที่ผู้คนจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโลกและพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก

เรามีส่วนร่วมในธุรกิจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เช่น โครงการเกี่ยวกับน้ำและทางรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน, ธุรกิจ I(W)PP (*1) และ EPC (*2) และการขายส่งและขายปลีกกำลังไฟฟ้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ, และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และประกันภัย ซึ่งรวมถึงท่าบริการตู้สินค้า เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกผ่านธุรกิจเหล่านี้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และชีวมวล พร้อมส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้

  1. I(W)PP: ผู้ผลิตไฟฟ้า(และน้ำ)อิสระ
  2. EPC: การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงาน

มีเดียและดิจิทัล

เราทุ่มเทเพื่อไลฟ์สไตล์ที่มีความสะดวกสบายและมีคุณภาพ พร้อมการเข้าถึงที่หลากหลาย ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่าในธุรกิจมีเดีย และดิจิทัล รวมถึงรูปแบบการสื่อสารอัจฉริยะ

ในธุรกิจมีเดีย เราเสริมสร้างฐานรายได้ของเราโดยมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ JCOM ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและ Jupiter Shop Channel บริษัททีวีช้อปปิ้ง และมุ่งเน้นธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ในสาขาธุรกิจดิจิทัล เพื่อเร่งการปฏิรูประบบดิจิทัล เราได้พัฒนาไอซีทีแพลตฟอร์มฟังก์ชั่น (ICT Platform Functions) เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โดยการใช้ประโยชน์จาก SCSK บริษัทผู้ให้บริการด้าน IT ของเรา นอกจากนี้เรายังส่งเสริมนวัตกรรมทั่วทั้งกลุ่มโดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ผ่านการลงทุนในสตาร์ทอัพ ในสาขาธุรกิจรูปแบบการสื่อสารอัจฉริยะ เรากำลังขยายธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปทั่วโลกผ่าน T-GAIA ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือของกลุ่มบริษัทในเครือ ธุรกิจโทรคมนาคมในพม่า และธุรกิจบริการเสริมต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมการสร้างพื้นฐานของสังคมอัจฉริยะด้วย

สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์

ในสาขาธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และการค้าปลีก อาหาร วัสดุและเครื่องใช้ และอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยสร้างความสามารถในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโลก และสร้างไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพและสะดวกสบายด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

ในธุรกิจไลฟ์สไตล์และการค้าปลีก เราจัดการธุรกิจค้าปลีก เสื้อผ้า และสินค้าแบรนด์ หลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และเครือข่ายร้านขายยา ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในสาขาธุรกิจอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจด้านอาหารสดและอาหารแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้ ผัก และเนื้อสัตว์ และมุ่งพัฒนาฐานธุรกิจที่มั่นคงสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ธัญพืช น้ำมัน และน้ำตาลด้วย ในสาขาธุรกิจวัสดุและเครื่องใช้ เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม้โดยเน้นการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและกำลังขยายธุรกิจชีวมวลของเราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรามุ่งเน้นธุรกิจหลักของเราในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงอาคารสำนักงาน อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ Built-to-Suit (การพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า) สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศสหรัฐ และภูมิภาคเอเชีย เป็นหลัก

ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์

เราทุ่มเทสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลก โดยการจัดหาทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมี และอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

เราสนับสนุนลูกค้าในหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยการจัดเตรียมทรัพยากรธรณี น้ำมัน และก๊าซ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้า อนุพันธ์ทางการเงิน และห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกของเรา ในสาขาเคมีพื้นฐานและอิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถตอบสนองวัฏจักรความต้องการของลูกค้า ด้วยศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและการผลิตที่เรามีอยู่ ในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เราใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงของเราส่งเสริมธุรกิจทั่วโลก เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบาย

การสร้างธุรกิจยุคต่อไป

นวัตกรรมด้านพลังงาน

เรามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียน และบรรลุการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)

เราสร้างธุรกิจยุคต่อไป ที่จะสนับสนุนให้บรรลุถึงสังคมการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ จากมุมมองของลูกค้า โดยเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก และใช้มุมมองที่หลากหลายมาดูแลห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานโดยรวม

สำหรับ “การพัฒนาพลังงานที่ไม่ใช้คาร์บอน” เรากำลังดำเนินโครงการที่ใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจนและแอมโมเนียม ในส่วนของ “การขยายบริการด้านไฟฟ้าและพลังงาน” เราดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจแพลตฟอร์มด้านพลังงานไฟฟ้า สำหรับ “การดักจับ/การจัดเก็บ/การใช้ CO2” เรารับความท้าทายในการสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมผ่านธุรกิจป่าไม้ เป็นต้น

Top