ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

กรณีศึกษาทั่วโลก

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั่วโลกและฐานธุรกิจของเรา ตลอดจนศักยภาพในการทํางาน ช่วยให้เราสามารถสร้างค่านิยมใหม่ได้โดยการยกระดับกรอบการทำงานที่มีอยู่เพื่อเป็นวิถีทางช่วยแก้ปัญหาสังคม

6 สาขาธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์โลหะ

เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) ของเรา สำหรับผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ รวมถึง เหล็กกล้า, ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปและหล่อ เช่น เหล็กแผ่น, ผลิตภัณฑ์ท่อ และผลิตภัณฑ์สำหรับรางรถไฟ

เรามีผลิตภัณฑ์โลหะหลากหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น เหล็กแผ่น, ผลิตภัณฑ์ท่อ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำหรับรางรถไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยรวมไปถึงธุรกิจด้านยานพาหนะเพื่อการขนส่ง เช่น รถยนต์, เรือ, อากาศยานและรถไฟ; เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์สำนักงาน; และการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, การขนส่ง, โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานลม

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราได้ตอบสนองต่อเทรนด์ตลาดในเรื่องการลดน้ำหนักของตัวยานยนต์ และเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยการจัดหาวัสดุที่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจาก การจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างมั่นคงแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ดำเนินการเพื่อสร้างสังคมปลอดมลพิษ ผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ในด้านพลังงาน

ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง

เราดำเนินการปรับโครงสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และเรามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า ใหม่ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมใหม่ ผ่านธุรกิจด้านระบบการขนส่งและการก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจด้านลิสซิ่งและการเงินของเรา

ในธุรกิจด้านลีสซิ่ง เรือและอากาศยาน เรากำลังพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับเรือและอากาศยาน และการบริการลิสซิ่ง เครื่องบินและเครื่องยนต์ชั้นหนึ่ง เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาของเรา โดยการนำจุดแข็งแบบบูรณาการของเรา ไปใช้กับกลุ่มบริษัทด้านการเงินและลิสซิ่งของเรา

ในธุรกิจด้านยานยนต์ ด้วยมุมมองที่หลากหลายของเราเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ เรากำลังใช้การผลิต การขาย และโลจิสติกส์ทั่วโลก ร่วมกับธุรกิจบริการทางการเงินของเรา เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการยานยนต์รุ่นใหม่

ในธุรกิจด้านอุปกรณ์การก่อสร้างและการทำเหมืองแร่ เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายและนวัตกรรมการทำเหมืองแร่ โดยให้การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างดีเยี่ยม) ผ่านตัวแทนจำหน่ายของเรา และผ่านการพัฒนาธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ทั่วโลกของเรา เรากำลังดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน และมุ่งมั่นที่จะขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เรานำเสนอระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมาตรฐานระดับสากล ที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของแต่ละประเทศ ภูมิภาค และสังคม เราให้ความช่วยเหลือสังคมที่ผู้คนจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก

ในธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เรามุ่งเน้นไปที่การค้าปลีกไฟฟ้าในญี่ปุ่น, โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ, การขนส่ง, สนามบิน, ท่าบริการตู้สินค้า และธุรกิจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ

ในธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วโลก เรามีส่วนร่วมในธุรกิจ I(W)PP*1 ขนาดใหญ่ และธุรกิจโรงไฟฟ้า EPC*2 รวมถึงการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้ารุ่นต่อไป

ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และประกันภัย นอกเหนือจากธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และการประกันภัยที่หลากหลายสำหรับกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมดแล้ว เรายังพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศด้วย

เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ ลม, แสงอาทิตย์, ความร้อนใต้พิภพ และชีวมวล

*1 I(W)PP: ผู้ผลิตไฟฟ้า(และน้ำ)อิสระ
*2 EPC: การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง

มีเดียและดิจิทัล

เราทุ่มเทเพื่อไลฟ์สไตล์ที่มีความสะดวกสบาย และมีคุณภาพที่ดีขึ้น พร้อมกับการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการชั้นเยี่ยมในธุรกิจด้านมีเดียและดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มการสื่อสารอัจฉริยะ

ในธุรกิจด้านมีเดีย เราเสริมสร้างฐานรายได้ของเรา โดยมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ J:COM ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และ Jupiter Shop Channel บริษัททีวีช้อปปิ้ง นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 5G* และธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในธุรกิจด้านดิจิทัล เพื่อเร่งการปฏิรูประบบดิจิทัล เราได้พัฒนาไอซีทีแพลตฟอร์มฟังก์ชั่น (ICT Platform Functions) เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ SCSK บริษัทผู้ให้บริการด้าน IT ของเรา นอกจากนี้ เรายังลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ และเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลของเรา

ในธุรกิจด้านแพลตฟอร์มการสื่อสารอัจฉริยะ เราขยายธุรกิจ T-GAIA ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศเมียนมาและเอธิโอเปีย

*5G: ระบบสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นที่ 5

สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์

ในธุรกิจการค้าปลีก, อาหาร, การดูแลสุขภาพ, วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยสร้างความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโลก สร้างไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพและสะดวกสบาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการชั้นเยี่ยม

ในธุรกิจการค้าปลีก เราทำธุรกิจค้าปลีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต

ในธุรกิจด้านอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจด้านอาหารสดและอาหารแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้, ผัก และเนื้อสัตว์ และมุ่งพัฒนาฐานธุรกิจที่มั่นคงสำหรับธุรกิจวัตถุดิบด้านอาหาร เช่น ธัญพืช, น้ำมัน และสารให้ความหวาน

ในธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ เราจะขยายธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เช่น เครือข่ายร้านขายยา, ธุรกิจการดูแลภายใต้การจัดการ

ในธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เรามุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของเราในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการขายวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าปลีก, ที่อยู่อาศัย, ธุรกิจ Build-to-Suit (การพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า), สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการพยายามพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย

ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์

เราทุ่มเทสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลก โดยการจัดหาทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมี และอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

เราสนับสนุนลูกค้าในหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยการจัดเตรียมทรัพยากรธรณี น้ำมัน และก๊าซ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้า อนุพันธ์ทางการเงิน และห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกของเรา ในสาขาเคมีพื้นฐานและอิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถตอบสนองวัฏจักรความต้องการของลูกค้า ด้วยศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและการผลิตที่เรามีอยู่ ในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เราใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงของเราส่งเสริมธุรกิจทั่วโลก เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบาย

การสร้างธุรกิจยุคต่อไป

นวัตกรรมด้านพลังงาน

เรามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียน และบรรลุการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)

เราสร้างธุรกิจยุคต่อไป ที่จะสนับสนุนให้บรรลุถึงสังคมการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ จากมุมมองของลูกค้า โดยเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก และใช้มุมมองที่หลากหลายมาดูแลห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานโดยรวม

สำหรับ “การพัฒนาพลังงานที่ไม่ใช้คาร์บอน” เรากำลังดำเนินโครงการที่ใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจนและแอมโมเนียม ในส่วนของ “การขยายบริการด้านไฟฟ้าและพลังงาน” เราดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจแพลตฟอร์มด้านพลังงานไฟฟ้า สำหรับ “การดักจับ/การจัดเก็บ/การใช้ CO2” เรารับความท้าทายในการสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมผ่านธุรกิจป่าไม้ เป็นต้น

Top