ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

กรณีศึกษาทั่วโลก

เครือข่ายทั่วโลก
66
ประเทศและภูมิภาค
Number of CountriesNumber of Countries
จำนวนสำนักงาน
131
แห่ง
Number of OfficesNumber of Offices
จำนวนลูกค้า
100,000
 
Number of ClientsNumber of Clients
เอเชียตะวันออก
17แห่ง
เอเชียและโอเชียเนีย
26แห่ง
ยุโรปและ CIS
20แห่ง
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
24แห่ง
อเมริกา
24แห่ง

* ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2022


6 สาขาธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์โลหะ

เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) ของเรา สำหรับผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ รวมถึง เหล็กกล้า, ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปและหล่อ เช่น เหล็กแผ่น, ผลิตภัณฑ์ท่อ และผลิตภัณฑ์สำหรับรางรถไฟ

เรามีผลิตภัณฑ์โลหะหลากหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น เหล็กแผ่น, ผลิตภัณฑ์ท่อ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำหรับรางรถไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยรวมไปถึงธุรกิจด้านยานพาหนะเพื่อการขนส่ง เช่น รถยนต์, เรือ, อากาศยานและรถไฟ; เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์สำนักงาน; และการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, การขนส่ง, โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานลม

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราได้ตอบสนองต่อเทรนด์ตลาดในเรื่องการลดน้ำหนักของตัวยานยนต์ และเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยการจัดหาวัสดุที่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจาก การจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างมั่นคงแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ดำเนินการเพื่อสร้างสังคมปลอดมลพิษ ผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ในด้านพลังงาน

ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง

เราดำเนินการปรับโครงสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และเรามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า ใหม่ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมใหม่ ผ่านธุรกิจด้านระบบการขนส่งและการก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจด้านลิสซิ่งและการเงินของเรา

ในธุรกิจด้านลีสซิ่ง เรือและอากาศยาน เรากำลังพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับเรือและอากาศยาน และการบริการลิสซิ่ง เครื่องบินและเครื่องยนต์ชั้นหนึ่ง เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาของเรา โดยการนำจุดแข็งแบบบูรณาการของเรา ไปใช้กับกลุ่มบริษัทด้านการเงินและลิสซิ่งของเรา

ในธุรกิจด้านยานยนต์ ด้วยมุมมองที่หลากหลายของเราเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ เรากำลังใช้การผลิต การขาย และโลจิสติกส์ทั่วโลก ร่วมกับธุรกิจบริการทางการเงินของเรา เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการยานยนต์รุ่นใหม่

ในธุรกิจด้านอุปกรณ์การก่อสร้างและการทำเหมืองแร่ เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายและนวัตกรรมการทำเหมืองแร่ โดยให้การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างดีเยี่ยม) ผ่านตัวแทนจำหน่ายของเรา และผ่านการพัฒนาธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ทั่วโลกของเรา เรากำลังดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน และมุ่งมั่นที่จะขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เรานำเสนอระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมาตรฐานระดับสากล ที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของแต่ละประเทศ ภูมิภาค และสังคม เราให้ความช่วยเหลือสังคมที่ผู้คนจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก

ในธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เรามุ่งเน้นไปที่การค้าปลีกไฟฟ้าในญี่ปุ่น, โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ, การขนส่ง, สนามบิน, ท่าบริการตู้สินค้า และธุรกิจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ

ในธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วโลก เรามีส่วนร่วมในธุรกิจ I(W)PP*1 ขนาดใหญ่ และธุรกิจโรงไฟฟ้า EPC*2 รวมถึงการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้ารุ่นต่อไป

ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และประกันภัย นอกเหนือจากธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และการประกันภัยที่หลากหลายสำหรับกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมดแล้ว เรายังพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศด้วย

เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ ลม, แสงอาทิตย์, ความร้อนใต้พิภพ และชีวมวล

*1 I(W)PP: ผู้ผลิตไฟฟ้า(และน้ำ)อิสระ
*2 EPC: การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง

มีเดียและดิจิทัล

เราทุ่มเทเพื่อไลฟ์สไตล์ที่มีความสะดวกสบาย และมีคุณภาพที่ดีขึ้น พร้อมกับการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการชั้นเยี่ยมในธุรกิจด้านมีเดียและดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มการสื่อสารอัจฉริยะ

ในธุรกิจด้านมีเดีย เราเสริมสร้างฐานรายได้ของเรา โดยมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ J:COM ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และ Jupiter Shop Channel บริษัททีวีช้อปปิ้ง นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 5G* และธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในธุรกิจด้านดิจิทัล เพื่อเร่งการปฏิรูประบบดิจิทัล เราได้พัฒนาไอซีทีแพลตฟอร์มฟังก์ชั่น (ICT Platform Functions) เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ SCSK บริษัทผู้ให้บริการด้าน IT ของเรา นอกจากนี้ เรายังลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ และเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลของเรา

ในธุรกิจด้านแพลตฟอร์มการสื่อสารอัจฉริยะ เราขยายธุรกิจ T-GAIA ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศเมียนมาและเอธิโอเปีย

*5G: ระบบสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นที่ 5

สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์

ในธุรกิจการค้าปลีก, การดูแลสุขภาพ, อาหาร, วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยสร้างความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโลก สร้างไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพและสะดวกสบาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการชั้นเยี่ยม

ในธุรกิจการค้าปลีก/การดูแลสุขภาพ เราทำธุรกิจค้าปลีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และค้นหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น เครือข่ายร้านขายยา

ในธุรกิจด้านอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจด้านอาหารสดและอาหารแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้, ผัก และเนื้อสัตว์ และมุ่งพัฒนาฐานธุรกิจที่มั่นคงสำหรับธุรกิจวัตถุดิบด้านอาหาร เช่น ธัญพืช, น้ำมัน และสารให้ความหวาน

ในธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เรามุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของเราในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการขายวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าปลีก, ที่อยู่อาศัย, ธุรกิจ Build-to-Suit (การพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า), สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการพยายามพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย

ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์

เราทุ่มเทสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลก โดยการจัดหาทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมี และอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

เราสนับสนุนลูกค้าในหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยการจัดเตรียมทรัพยากรธรณี น้ำมัน และก๊าซ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้า อนุพันธ์ทางการเงิน และห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกของเรา ในสาขาเคมีพื้นฐานและอิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถตอบสนองวัฏจักรความต้องการของลูกค้า ด้วยศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและการผลิตที่เรามีอยู่ ในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เราใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงของเราส่งเสริมธุรกิจทั่วโลก เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบาย

การสร้างธุรกิจยุคต่อไป

นวัตกรรมด้านพลังงาน

เรามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียน และบรรลุการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)

เราสร้างธุรกิจยุคต่อไป ที่จะสนับสนุนให้บรรลุถึงสังคมการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ จากมุมมองของลูกค้า โดยเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก และใช้มุมมองที่หลากหลายมาดูแลห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานโดยรวม

สำหรับ “การพัฒนาพลังงานที่ไม่ใช้คาร์บอน” เรากำลังดำเนินโครงการที่ใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจนและแอมโมเนียม ในส่วนของ “การขยายบริการด้านไฟฟ้าและพลังงาน” เราดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจแพลตฟอร์มด้านพลังงานไฟฟ้า สำหรับ “การดักจับ/การจัดเก็บ/การใช้ CO2” เรารับความท้าทายในการสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมผ่านธุรกิจป่าไม้ เป็นต้น

Top