ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

   

6 สาขาธุรกิจ และการสร้างธุรกิจยุคต่อไป

ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง
ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
Media & Digital Media & Digital
มีเดียและดิจิทัล
สินค้าอุปโภคบริโภคและ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภคและ อสังหาริมทรัพย์
สินค้าอุปโภคบริโภคและ อสังหาริมทรัพย์
ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์
นวัตกรรมด้านพลังงาน นวัตกรรมด้านพลังงาน
นวัตกรรมด้านพลังงาน

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในระดับสากล พร้อมกับทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานธุรกิจ, หน่วยงานริเริ่ม และหน่วยงานระดับภูมิภาคของเราทั่วโลก

ด้วยการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ และความร่วมมือของรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงหน้าที่การทำงานที่หลากหลายของเรา ช่วยให้สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ ได้โดยการก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยกระดับกรอบการทำงานที่มีอยู่ เพื่อเป็นวิถีทางช่วยแก้ปัญหาสังคม

   

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

   

ข้อมูลโดยสรุป

การก่อตั้ง
1919ในประเทศญี่ปุ่น
เครือข่ายทั่วโลก
65 ประเทศและภูมิภาค
จำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัท
79,513พนักงานทั่วโลก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
29,200ล้านเหรียญสหรัฐ

* ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2023

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทการค้าและการลงทุนในธุรกิจชั้นนำระดับโลก ที่ติดอันดับใน Fortune 500 (500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดลำดับโดย นิตยสารฟอร์จูน) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ 108 แห่งในต่างประเทศ/ภูมิภาค และ 20 แห่งในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมดประกอบด้วยบริษัทประมาณ 900 บริษัท และมีพนักงานทั้งหมดกว่า 80,000 คน

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อใช้ในทุกอุตสาหกรรมโดยใช้เครือข่ายทั่วโลก ให้บริการลูกค้าในด้านการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการและผู้ประสานงานโครงการที่หลากหลาย และร่วมลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้มากยิ่งขึ้น

   

ความยั่งยืน

เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับสังคม

   

มุมมองของเราต่อความยั่งยืน

サステナビリティに関する潮流

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ตระหนักดีว่าความยั่งยืนหมายถึงการเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง โดยมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสังคมอย่างจริงใจโดยการดำเนินธุรกิจ

เราเข้าถึงปัญหาสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เราตระหนัก และพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ยังมีส่วนร่วมในการริเริ่มทำเพื่อสังคมและการสร้างให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนด้วย

Top