รู้จักเรา

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย พีทีอี จำกัด และยังเป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก และการลงทุนทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซูมิโตโม มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างสำคัญคือ ความซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งได้เป็นหลักการชี้นำความเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของกลุ่มบริษัทซูมิโตโมทั้งหมด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การนำเข้า – ส่งออก ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความหลากหลายจากบริษัทคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ระบบการขนส่งและก่อสร้าง, สาธารณูปโภคพื้นฐาน, เคมี อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรธรณี และพลังงาน และมีเดีย ดิจิทัล สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์...

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา


Top