มีเดีย, ดิจิทัล, สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจมีเดีย, ดิจิทัล, สินค้าไลฟ์สไตล์ และอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจการค้าและการพัฒนาธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยแผนกอาหารและวัสดุประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหลากชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี, เนื้อสัตว์, และอาหารแปรรูปชนิดต่างๆ นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว แผนกมีเดีย ค้าปลีกและโทรคมนาคม ยังได้ดำเนินธุรกิจในด้านมีเดีย, ดิจิทัล, การสื่อสาร, ค้าปลีกเเละโทรคมนาคม เพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตที่หลากหลายของผู้บริโภคอีกด้วย

แผนกอาหารและวัสดุ

ลักษณะของธุรกิจ

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำการผลิตสินค้าการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปรายใหญ่ของโลก และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จึงได้ดำเนินธุรกิจด้วยการนำเอกลักษณ์อันโดดเด่นและทรัพยากรอันมากมายจากธรรมชาติของประเทศ มาผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก ตามมาตรฐานสากล เพื่อลูกค้าของเราที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก

เนื้อหมู/ไก่ สด แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • เนื้อหมูแปรรูป (กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม เป็นผู้ร่วมบุกเบิกกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร ในการสร้างมาตรฐานใหม่การผลิตเนื้อหมูอนามัย เนื้อหมูแบบปลอดเชื้อ (SPF : Specific Pathogen Free) เพื่อการบริโภคสำหรับลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพ)
 • เนื้อไก่แปรรูป
 • ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
 • ผลิตภัณฑ์ผักแช่แข็ง

ข้าวสาลี ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี

ตัวอย่างสินค้า

 • ข้าวสาลี (เนื่องจากประเทศออสเตรเลียถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก บริษัทซูมิโตโมลงทุนในบริษัท Emerald Australia จากการบริหารจัดการ Value Chain ที่สมบูรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวสาลีของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมและสามารถส่งออกไปยังลูกค้าประเทศต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง)
 • แป้งสาลี (เราเสนอและจัดหาแป้งสาลีคุณภาพสูงให้ลูกค้าในประเทศไทย ด้วยความร่วมมืออันดีกับ บริษัท พรีม่า ซีลอน ผู้ผลิตแป้งสาลีและวัตถุดิบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • แป้งผสมสำเร็จรูป (ผลิตด้วยการคัดสรรวัตถุดิบและใช้เทคโนโลยีการผลิตแป้งผสมสำเร็จรูปอันทันสมัย ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่มีชื่อเสียงและเชียวชาญโดยบริษัท ไทยนิชชิน เทคโนมิค จำกัด)

ห้องเย็นเพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบอาหาร

ตัวอย่างสินค้า

 • บริการให้เช่าห้องเย็น (โดยบริษัท ไทยโยโกเร จำกัด บริการให้เช่าห้องเย็นเพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบอาหารรวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเกี่ยวกับอาหาร ด้วยความมั่นใจในทีมงามที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยจึงทำให้บริการของเราได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนผสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

ตัวอย่างสินค้า

 • ชิคเก้น เอ็กซ์แทรกท์ (ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โทไค บุซซาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ในประเทศญี่ปุ่น)

Name : Mr.Pisit
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.710
Email : info_bkklz@sumitomocorp.com

แผนกสื่อโฆษณา, ค้าปลีก และโทรคมนาคม

ลักษณะของธุรกิจ

ตลาดผู้บริโภคในประเทศไทย ได้ขยายตัวต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็ว โดยการเจาะตลาดผู้บริโภคในกลุ่มชนชั้นกลาง ด้วยประสบการณ์ความสำเร็จในด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำในส่วนของ สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การสือสารโทรคมนาคม และ ธุรกิจค้าปลีก ในประเทศญี่ปุ่น เราได้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศไทย และพัฒนาตลาดใหม่ๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการเริ่มจากการซื้อขายสินค้าทางทีวี ทั้งนี้โดยมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำแห่งประเทศไทย โดยที่เราได้เร่งการพัฒนาการในการขยายธุรกิจในด้านอื่น ๆ เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์หลัก

สื่อสาร และ ค้าปลีก

ตัวอย่างสินค้า

 • การซื้อขายสินค้าทางทีวี (โดยการร่วมมือกันกับจูปิเตอร์ ช็อป ชาแนล, ผู้นำด้านธุรกิจทีวีช็อปปิ้งแห่งประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เราก็ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนการค้าแห่งใหม่ด้วย นั่นก็คือ "บริษัทช็อป โกลบอล ไทยแลนด์ จำกัด" กับ "ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล มหาชน จำกัด เครือสหกรุ๊ป " และ " บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด" )

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ตัวอย่างสินค้า

 • ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านอาหารและร้านค้าปลีก

Name : Ms.Alisa
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.708
Email : info_bkkml@sumitomocorp.com

Top