ผลิตภัณฑ์โลหะ


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ คือ วัตถุดิบสำหรับการใช้งานในโรงงานเหล็ก, วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับรางรถไฟ, เหล็กแผ่นรีดร้อนและเย็นทั้งชนิดแผ่นและม้วน, เหล็กเพลาแบบท่อนหรือลวด, ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป, ท่อเชื่อมและท่อไร้ตะเข็บ, อลูมิเนียมในรูปทรงต่างๆ สำหรับสินค้ากี่งสำเร็จรูป และอื่นๆ อีกมากมาย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับวัสดุยานยนต์ อยู่ในความดูแลของแผนกผลิตภัณฑ์โลหะ 1 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเรียบ เเละ ผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ สำหรับงานก่อสร้าง อยู่ในความดูแลของแผนกผลิตภัณฑ์โลหะ 2 และผลิตภัณฑ์อโลหะ อยู่ในความดูแลของแผนกผลิตภัณฑ์ อโลหะ และโลหะ

แผนกผลิตภัณฑ์เหล็ก 1

ลักษณะของธุรกิจ

เราและบริษัทในเครือฯพร้อมจัดหาผลิตภัณฑ์โลหะที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า โดยยึดหลักจริยธรรม เรามีระบบการจัดการ "เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก" ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นโดยการจัดส่งของได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สมกับปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า "เราสามารถทำได้" เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม ตามปรัชญาความสำเร็จของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์ในการหาแหล่งวัตถุดิบและผู้ผลิตสินค้าที่เหมาะสมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ไปทั่วภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กเพลาแบบท่อนหรือลวดชนิดรีดร้อนและแบบทุบขึ้นรูป(ชนิดกลม, แบน, หกเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมและอื่นๆ)
 • เหล็กท่อนและลวดรีดเย็นชนิดต่างๆ (ชนิดกลม, หกเหลี่ยม และอื่นๆ) และรวมถึงเหล็กขึ้นรูปแบบต่างๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทุบขึ้นรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • เพลาข้อเหวี่ยง, เพลาถ่วงดุล, ก้านสูบ, ลูกปืน และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ตัวอย่างสินค้า

 • ท่อแบบมีตะเข็บในรูปแบบกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงวงลี และท่อแบบรีดเย็น

ผลิตภัณฑ์สแตนเลส

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กเพลาแบบท่อนหรือลวด เกรด SUS304 / SUS430 / SUS316L / etc. และเกรดพิเศษ เช่น Hi Chromium Spec (โครเมี่ยม)

วัสดุใช้ในโรงงานผลิตเหล็ก

ตัวอย่างสินค้า

 • โรลสำหรับรีดเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (คาร์บอน, อัลลอยด์,สแตนเลส, อินคอแนล) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างสินค้า

 • การขุดเจาะก๊าซ และน้ำมัน
 • ระบบขนส่งก๊าซ และน้ำมัน
 • ปิโตรเคมี
 • อุตสาหกรรมรถยนต์
 • Boiler และ Heat Exchanger

Name : Mr.Teerawat
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.312
Email : info_bkkgj1@sumitomocorp.com

แผนกผลิตภัณฑ์เหล็ก 2

ลักษณะของธุรกิจ

เรานำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหล็กคาร์บอนชนิดแผ่น เพื่อการใช้งานในทุกรูปแบบจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ผ่านการล้างผิวและเคลือบน้ำมัน
 • เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
 • เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน
 • เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยวิธีไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กรูปพรรณ (หน้าตัด H, I และอื่นๆ)
 • เหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กข้ออ้อย, เหล็กเส้นกลม)
 • เหล็กลวดทนแรงดึงสูง
 • เหล็กแผ่นสำหรับงานก่อสร้างต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมน้ำมัน, อุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักรกล

วัสดุใช้ในโรงงานผลิตเหล็ก

ตัวอย่างสินค้า

 • แท่งกราไฟต์

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรางรถไฟ

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กรางรถไฟและอุปกรณ์
 • อุปกรณ์เชื่อมราง
 • อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
 • หมอนรางรถไฟ (ประเภทเหล็กและคอนกรีต)

Name : Mr.Nattapong
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.340
Email : info_bkkgj2@sumitomocorp.com

แผนกผลิตภัณฑ์อโลหะและโลหะ

ลักษณะของธุรกิจ

จากประสบการณ์ในการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกของ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และบริษัทร่วมทุนที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ได้ช่วยสร้างเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งทางการตลาดของบริษัทฯ และความสามารถในการค้นหาผู้ผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และระบบบริการขนส่งที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯมีอยู่ ดังนั้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์หลัก

สินค้าปฐมภูมิ

ตัวอย่างสินค้า

 • อะลูมิเนียมอินกอตปฐมภูมิ (P1020, A356.2)
 • อะลูมิเนียมอินกอตทุติยภูมิ/อะลูมิเนียมอินกอตอัลลอยด์
 • แท่งบิลเลต
 • เศษอะลูมิเนียมและทองแดง

สินค้ากึ่งสำเร็จรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • อะลูมิเนียมในรูปทรงต่างๆ (ฟอยล์, ชีท, แผ่น, ม้วน, เอ็กทรูชั่น)
 • ท่อทองแดง

สินค้าสำเร็จรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนประกอบของแผงโซล่าร์เซล : กระจก, แผ่น EVA, ลวด Bus Bar, ลวด Interconnector, กรอบอะลูมิเนียม, ทุ่นลอยน้ำและเทคโนโลยียึดโยงสำหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าร์แบบลอยน้ำ
 • คอลย์แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องปรับอากาศ

Name : Mr.Nonthasak
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.376
Email : info_bkkhz@sumitomocorp.com

Top