ผลิตภัณฑ์โลหะ


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ คือ วัตถุดิบสำหรับการใช้งานในโรงงานเหล็ก, วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับรางรถไฟ, เหล็กแผ่นรีดร้อนและเย็นทั้งชนิดแผ่นและม้วน, เหล็กเพลาแบบท่อนหรือลวด, ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป, ท่อเชื่อมและท่อไร้ตะเข็บและอื่นๆ อีกมากมาย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับวัสดุยานยนต์ อยู่ในความดูแลของแผนกผลิตภัณฑ์โลหะ 1 และผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเรียบ เเละผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ สำหรับงานก่อสร้าง อยู่ในความดูแลของแผนกผลิตภัณฑ์โลหะ 2

แผนกผลิตภัณฑ์เหล็ก 1

ลักษณะของธุรกิจ

เราและบริษัทในเครือฯพร้อมจัดหาผลิตภัณฑ์โลหะที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า โดยยึดหลักจริยธรรม เรามีระบบการจัดการ "เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก" ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นโดยการจัดส่งของได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สมกับปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า "เราสามารถทำได้" เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม ตามปรัชญาความสำเร็จของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์ในการหาแหล่งวัตถุดิบและผู้ผลิตสินค้าที่เหมาะสมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ไปทั่วภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กเพลาแบบท่อนหรือลวดชนิดรีดร้อนและแบบทุบขึ้นรูป(ชนิดกลม, แบน, หกเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมและอื่นๆ)
 • เหล็กท่อนและลวดรีดเย็นชนิดต่างๆ (ชนิดกลม, หกเหลี่ยม และอื่นๆ) และรวมถึงเหล็กขึ้นรูปแบบต่างๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทุบขึ้นรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • เพลาข้อเหวี่ยง, เพลาถ่วงดุล, ก้านสูบ, ลูกปืน และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ตัวอย่างสินค้า

 • ท่อแบบมีตะเข็บในรูปแบบกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงวงลี และท่อแบบรีดเย็น

ผลิตภัณฑ์สแตนเลส

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กเพลาแบบท่อนหรือลวด เกรด SUS304 / SUS430 / SUS316L / etc. และเกรดพิเศษ เช่น Hi Chromium Spec (โครเมี่ยม)

วัสดุใช้ในโรงงานผลิตเหล็ก

ตัวอย่างสินค้า

 • โรลสำหรับรีดเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (คาร์บอน, อัลลอยด์,สแตนเลส, อินคอแนล) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างสินค้า

 • การขุดเจาะก๊าซ และน้ำมัน
 • ระบบขนส่งก๊าซ และน้ำมัน
 • ปิโตรเคมี
 • อุตสาหกรรมรถยนต์
 • Boiler และ Heat Exchanger

Name : Ms.Patra
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.315
Email : info_bkkgj1@sumitomocorp.com

แผนกผลิตภัณฑ์เหล็ก 2

ลักษณะของธุรกิจ

เรานำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหล็กคาร์บอนชนิดแผ่น เพื่อการใช้งานในทุกรูปแบบจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ผ่านการล้างผิวและเคลือบน้ำมัน
 • เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
 • เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน
 • เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยวิธีไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กรูปพรรณ (หน้าตัด H, I และอื่นๆ)
 • เหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กข้ออ้อย, เหล็กเส้นกลม)
 • เหล็กลวดทนแรงดึงสูง
 • เหล็กแผ่นสำหรับงานก่อสร้างต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมน้ำมัน, อุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักรกล

วัสดุใช้ในโรงงานผลิตเหล็ก

ตัวอย่างสินค้า

 • แท่งกราไฟต์

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรางรถไฟ

ตัวอย่างสินค้า

 • เหล็กรางรถไฟและอุปกรณ์
 • อุปกรณ์เชื่อมราง
 • อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
 • หมอนรางรถไฟ (ประเภทเหล็กและคอนกรีต)

Name : Mr.Nattapong
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.340
Email : info_bkkgj2@sumitomocorp.com

Top