เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ทรัพยากรธรณี และพลังงาน


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจเคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ทรัพยากรธรณี และพลังงาน มีการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานแบ่งเป็นเคมีภัณฑ์อินทรีย์, พลาสติก, เคมีภัณฑ์อนินทรีย์, เคมีที่ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน, พลาสติกและเคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์, เคมี่ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์อโลหะโดยเฉพาะอะลูมิเนียมที่มาจากการลงทุนในส่วนทรัพยากรธรณี เราดำเนินธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถึอมาตลอด โดยผ่านเครื่อข่ายบริษัทซูมิโตโมฯ ทั่วโลก ซึ่งกลุ่มธุรกิจเคมีฯ ประกอบด้วย

(1) แผนกผลิตภัณฑ์เคมีพึ้นฐาน
1.1) แผนกเคมีภัณฑ์อินทรีย์  ดำเนินการจัดหาโอลิฟิน, อะโรเมติกส์, ฟีนอล, สารทำละลายและโมโนเมอร์ ต่าง ๆ เป็นต้น
1.2) แผนกพลาสติก ดำเนินการจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก เช่น เม็ดพลาสติก, แผ่นฟิล์ม, ยางสังเคราะห์ เป็นต้น สำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้สำนักงาน, บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริการด้านการจัดการส่งสินค้าตามเวลาที่ต้องการ เพื่อความสะดวกและบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพของลูกค้า
(2) แผนกวัตถุดิบสำหรับอิเล็คทรอนิกส์ ดำเนินการจัดหาพลาสติกและเคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นวัตถุดิบสำหรับแผงวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่นที่ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล เป็นต้น
(3) แผนกผลิตภัณฑ์เคมีอนินทรีย์และเคมีที่ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน ดำเนินการจัดหาสินค้าที่ไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น กรดซัลฟิวริก, ตะกรันทองแดงสำหรับปูนซีเมนต์, ก๊าซอุตสาหกรรม, และวัตถุดิบสำหรับผลิตยางรถยนต์, เครื่องสำอาง, สีย้อมและสารช่วยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 
(4) แผนกผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาศาสตร์ เช่น ปุ๋ย, เคมีเกษตร, ยา, ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์สำหรับเครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว เป็นต้น รวมถึงระบบเทเลมาติกส์ที่ใช้ในการเกษตร
(5) แผนกผลิตภัณฑ์อโลหะ ดำเนินการจัดหาอโลหะ โดยเฉพาะอะลูมิเนียมในหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอื่นๆ เช่น อะลูมิเนียมสำหรับบรรจุภัณฑ์ (กระป๋องอะลูมิเนียม) และอะลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรัปอากาศ อะลูมิเนียมได้รับการยอมรับว่า เป็นวัสดุเพื่อสังคมสามารถแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ได้รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชิวิตในอนาคต

กลุ่มธุรกิจเคมีฯ มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตที่รุ่งเรืองและรับผิดชอบต่อสังคมในประชาคมทั่วโลก บนฐานของการทำธุรกิจตัวแทนการค้าและการลงทุน

แผนกเบสิคเคมีคัลส์ 1

ลักษณะของธุรกิจ

เรามีศักยภาพในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วโลก ครอบคลุมการบริการและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม นำมาซึ่งการพัฒนา ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ นอกจากนี้ เรายังควบคุมดูแลการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการขนส่งสารเคมีที่ส่วนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือของบริษัทในเครือฯกว่า 100 บริษัททั่วโลก ทำให้มั่นใจได้ว่า เราสามารถตอบสนอง และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านสินค้าและธุรกิจ ซึ่งนั่นคือจุดมุ่งหมายอันสูงสุด ความต้องการเคมีภัณฑ์เติบโตไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เราได้ทุ่มเทเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเน้นความร่วมมือบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ท่ามกลางการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลก และจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบริษัทที่สามารถผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ในด้านการบริการลูกค้า เรามีระบบการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น มีสถานที่เก็บเคมีภัณฑ์ซึ่งบรรจุในถังจุขนาดใหญ่ พร้อมทั้งยังมีการวางแผนด้านการขนส่งพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์อินทรีย์เคมีที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย และการจัดการระบบการขนส่งที่ดี เราจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลาอย่างไร้กังวล

นอกจากนี้เรามักจะมองหาโอกาสการลงทุนในโครงการที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย และพยายามที่จะสร้างองค์กรที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมการลงทุนดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์หลัก

กลุ่มโอเลฟิน

ตัวอย่างสินค้า

 • เอทิลีน โพรพิลีน ครู้ดซี-4, บิวทาไดอีน, ก๊าซบิวทีน-1, ราฟฟิเนต ฯลฯ

กลุ่มอะโรแมติก

ตัวอย่างสินค้า

 • โทลูอีน, ไซลีน, เบนซีน, ซี9 ฯลฯ

กลุ่มแอลกอฮอล์

ตัวอย่างสินค้า

 • เมธานอล, เอธานอล, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, นอร์มอลโพรพิล แอลกอฮอล์ บิวทานอล, 2-เอทิล เฮกซิล แอลกอฮอล์ ฯลฯ

กลุ่มแอซิด

ตัวอย่างสินค้า

 • มาลิอิกแอนด์ไฮไดรด์, แพทาลิกแอนด์ไฮไดรด์, กรดออะซิติก, กรดอะดิพิก, กรดอะคริลิค ฯลฯ

เอสเทอร์ (สารที่มีกลิ่นหอม)

ตัวอย่างสินค้า

 • เอทธิล อะซีเตท, เอทธิล ไกลคอล อีเทอร์, โพรพิลีน ไกลคอล โมโนเมทธิลอีเทอร์- อะซีเตท, นอร์มอลโพรพิลอะซิเตต ฯลฯ

กลุ่มไกลคอล และ กลุ่มไกลคอล อีเธอร์

ตัวอย่างสินค้า

 • โมโนเมทธิล ไกลคอล, ไดเอทธิลีนไกลคอล, ไตรเอทธิลีนไกลคอล, โพรไพลีน ไกลคอล, โพรพิลีน ไกลคอลโมโนเมธิลอีเธอร์, โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมธิลอีเธอร์อะซิเตท ฯลฯ

กลุ่มอะคริเลท

ตัวอย่างสินค้า

 • เมทิลอะคริเลท, เอทธิลอะคริเลท, บิลทิลอะคริเลท, 2-เอทิล เฮกซิล อะคริเลท ฯลฯ

กลุ่มคีโตน

ตัวอย่างสินค้า

 • เมทิล เอทิล คีโทน, เมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน, ได-ไอโซบิวทิลคีโตน, อะซิโตน,ไซโครเฮกซาโนน ฯลฯ

กลุ่มอนุพันธ์ฟีนอล

ตัวอย่างสินค้า

 • ฟีนอล, บิสฟีนอล-เอ, อีพอกซี เรซิ่น ฯลฯ

กลุ่มมอนอเมอร์

ตัวอย่างสินค้า

 • เมทิล เมททาอะครีเลท โมโนเมอร์, สไตรีนโมโนเมอร์, ไวนิล อะซีเตด มอนอเมอร์ ฯลฯ

Name : Ms.Narisara
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.601
Email : info_bkkmz@sumitomocorp.com

แผนกเบสิคเคมีคัลส์ 2

ลักษณะของธุรกิจ

เราจัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติกทุกชนิด ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น วัสดุประเภทอื่นๆ นำเข้ามาจากทั้งประเทศเกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย และประเทศต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ เช่น บริษัท อาซาฮีคาเซอิพลาสติก (ประเทศไทย), บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด, บริษัท โพลีพลาสติกส์มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ซินธิติก จำกัด, บริษัทไออาร์พีซี จำกัด, บริษัทไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้เรายังได้ทำการวิจัย ค้นหาข้อมูลเพื่อสรรหาวัตถุดิบเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์หลัก

เม็ดพลาสติก

ตัวอย่างสินค้า

 • พลาสติกทั่วไป: โพลีโพรพีลีน(PP) โพลีเอททีลีน(ไฮเดนซิตี้และโลเดนซิตี้) (HDPE & LDPE),โพลีสไตรีน(PS), ABS, AS, ASA
 • วัตถุดิบเชิงวิศวกรรม(Engineering plastics) : PA, PPE, PC, PPS, POM, PBT, LCD, PTFE
 • ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubbers): EPDM, ACM, ECO, สารเติมแต่งใช้กับยางสังเคราะห์

Name : Mr.Atid
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.624
Email : info_bkkqz@sumitomocorp.com

แผนกเบสิคเคมีคัลส์ 3

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติกโพลีโอลีฟิน และ เม็ดพลาสติกอื่นๆ แผนกเบสิคเคมีคัลส์ 3 เป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกสำหรับ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สำนักงาน และ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกในราคาที่ย่อมเยาว์ และ เป็นตัวกลางการดำเนินการและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, และ สิงค์โปร์ บริษัทซูมิโตโมยังเป็นแหล่งข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข่าวสารราคาเม็ดพลาสติก, การดำเนินงานสำหรับจัดเก็บสินค้า, เงื่อนไขสำหรับการชำระเงิน, และ การขนส่งสินค้า ทางบริษัทยังมีแผนการดำเนินการสำหรับลดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสำหรับลูกค้ารายย่อย บริษัทซูมิโตโมประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ทางเรามีระบบการจัดเก็บและคลังสินค้าอยู่ตามจุดต่างๆที่บางนา, บางปู, แหลมฉบัง, ปราจีนบุรี, และ นวนคร ทางบริษัทไม่ได้มีเฉพาะคลังสินค่าทั่วๆไป บริษัทยังมีบริการคลังสินค้าที่สามารถให้บริการสำหรับสินค้าอันตราย ซึ่งทางบริษัทได้รับการไว้วางใจในการดำเนินการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกในประเทศ นอกจากนี้เรายังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจตลอดมา

ผลิตภัณฑ์หลัก

เม็ดพลาสติก

ตัวอย่างสินค้า

 • พลาสติกทั่วไป: โพลีโพรพีลีน (พีพี), โพลีเอ็ททีลีน (เอชดีพีอี, แอลแอลดีพีอี, แอลดีพีอี, และ อีวีเอ, โพลีสไตรีน (พีเอส, เอบีเอส, เอเอส, เอเอสเอ)
 • วัตถุดิบเชิงวิศวกรรม (เอ็นจีเนียริ่งพลาสติก): พีซี, พีพีเอส, พีทีเอฟอี

พลาสติกฟิล์ม

ตัวอย่างสินค้า

 • ซีพีพีฟิลม์, โอพีพีฟิลม์, ไนลอนฟิลม์,
  พีอีทีฟิลม์, ฟิลม์เยื่อกระดาษ, ถุงพีอี, และ ฟิลม์เคลือบ.

Name : Mr.Kriangsak
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.645
Email : info_bkkwz@sumitomocorp.com

แผนกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะของธุรกิจ

ที่แผนกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เราเป็นผู้ให้บริการในการจัดหาวัตุถุดิบที่ใช้ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่น หรือที่เรียกกันว่า FPC เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอวัตถุดิบคุณภาพสูง จากซัพพลายเออร์ทั้งในญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ FPC เป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ฮาร์ดดิสก์ กล้องถ่ายรูป และอื่นๆอีกมากมาย เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของคุณ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และเครือข่ายที่มั่นคง เราให้สัญญาว่าจะนำเสนอสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้า และสังคมของเรา

ผลิตภัณฑ์หลัก

วัตถุดิบสำหรับอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างสินค้า

 • แผ่นทองแดง (ซีซีแอล), แผ่นฟิล์มพลาสติก (คัฟเวอร์ เลเยอร์, แอดฮีซีฟส์), ฟิล์มไวแสง

สารเคมีสำหรับอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างสินค้า

 • สารเคมีสำหรับกัดล้างผิวโลหะ, สารเคมีสำหรับเคลือบแผงวงจรไฟฟ้า

วัสดุแปรรูปสำหรับอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างสินค้า

 • แผ่นฟิล์มเคลือบคาสท์ โพลิโพรพิลีน, โฟมฟลูออโรอิลาสโตเมอร์

Name : Mr.Yoshida
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.664
Email : info_bkkrz@sumitomocorp.com

แผนกเคมีอนินทรีย์และเคมีอื่นๆ

ลักษณะของธุรกิจ

จากอุปสงค์และอุปทานของเคมีภัณฑ์อันหลากหลาย มีบทบาทสำคัญต่อโลกอย่างไม่หยุดยั้ง แผนกธุรกิจเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือระหว่างกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลก และความต้องการภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเคมีสังเคราะห์ หรือวัตถุดิบเคมีจากธรรมชาติ เรามีความมั่นใจว่าสามารถแสวงหาแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและมีศักยภาพสูง เพื่อรองรับสายการผลิตทั้งหมดให้กับลูกค้าได้ เราประสานงานผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งการนำเข้าและส่งออกเคมีอนินทรีย์, เคมีพิเศษอื่นๆ และก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งยืนยันที่ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราคือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งท่านจะสามารถไว้วางใจได้ในโลกธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์หลัก

สารเคมี และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ตัวอย่างสินค้า

 • ยาง : รีซอลซินอล,ซอซินอล, ซิลิก้า, DTHFP อื่นๆ
 • สีผง : TGIC
 • สารเคลือบ : Silica
 • เศษทองแดง

สีย้อมผ้าและเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตัวอย่างสินค้า

 • Reactive Dye, Disperse Dye

วัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

ตัวอย่างสินค้า

 • สารกันแดด : ไทเทเนียมไดออกไซด์,
  ซิงค์ออกไซด์
 • มอยส์เจอไรเซอร์
 • สารสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องสำอาง
 • ซิลิกาสำหรับผลิตภัณฑ์ในช่องปาก
 • สารลดแรงตึงผิว
 • สารเติมแต่งในเครื่องสำอาง
 • สารสกัดจากธรรมชาติ

น้ำมันรำข้าวและอนุพันธ์ของน้ำมันรำข้าว

ตัวอย่างสินค้า

 • น้ำมันรำข้าว, ไขข้าว

วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมทำคอนกรีต และซีเมนต์

ตัวอย่างสินค้า

 • Copper Slag, Blast Furnace Slag, เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้า, ซิลิก้าฟูม

แร่ และ วัตถุดิบอื่น

ตัวอย่างสินค้า

 • กำมะถัน
 • กรดกำมะถัน
 • อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
 • อะลูมิเนียมอ๊อกไซด์
 • ยิปซั่ม
 • Steel Making Slag
 • เฟอร์ริคคลอไรด์
 • กรดเกลือ
 • โซดาไฟ
 • ซีลีเนียม
 • ทรายแก้ว
 • แร่เซอร์คอน
 • แร่โดโลไมต์
 • แร่ฟลูออสปาร์หรือแร่ฟลูออไรต์
 • ฯลฯ

น้ำมันเชื้อเพลิง, พลังงานเชื้อเพลิง, ก๊าซสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมต่างๆและสารทำความเย็น

ตัวอย่างสินค้า

 • น้ำมันเชื้อเพลิง : แอลพีจี, โพรเพน
 • พลังงานเชื้อเพลิง : ถ่านหิน, Petroleum Coke
 • ก๊าซ : อาร์กอนเหลว, ไนโตรเจนเหลว, ออกซิเจนเหลว, คาร์บอนไดออกไซด์เหลว, อาร์กอน, อาร์กอนผสมไฮโดรเจน, อาร์กอนผสมคาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกซิเจน, อะเซทิลี
 • สารทำความเย็น R410A, R32 และสารทำความเย็นอื่นๆ

Name : Ms.Kwanrawee
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.674
Email : info_bkksz@sumitomocorp.com

แผนกเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งมีชีวิต

ลักษณะของธุรกิจ

แผนกธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่

 1. ยาเภสัชกรรม
 2. วัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
 3. เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
 4. สารเคมีชีวทางการเกษตร
 5. ปุ๋ยทางการเกษตร
 6. เทเลมาติกส์ที่ใช้ในเครื่องจักรการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก

ยาเภสัชกรรม

ตัวอย่างสินค้า

 • สารตั้งต้นในการผลิตตัวยาออกฤทธิ์สำหรับโรคต่างๆ เช่น โรควัณโรค และโรคอื่นๆ
 • สารกันยุง

วัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

ตัวอย่างสินค้า

 • สารให้สีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เมคอัพต่างๆ : สี, สีมุก
 • สารเติมแต่งเครื่องสำอาง
 • สารปรับความลื่น, สารให้ฟิล์ม

เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

ตัวอย่างสินค้า

 • ยาสำหรับสัตว์
 • สารเสริมในอาหารสัตว์
 • วัคซีน

สารเคมี-ชีวะ ด้านการเกษตร

ตัวอย่างสินค้า

สารเคมีเกษตร :

 • สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช เช่น สารกำจัดแมลง, สารป้องกันกำจัดโรคพืช, สารกำจัดวัชพืช, ฯลฯ สารลดแรงตึงผิว

ปุ๋ยใช้ทางการเกษตร

ตัวอย่างสินค้า

 • ปุ๋ยเพิ่มปริมาณผลผลิต ปุ๋ยเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรในด้านต่างๆ
 • ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเกล็ด/ปุ๋ยน้ำทางใบ

เทเลมาติกส์

ตัวอย่างสินค้า
 • นำเข้าและนำเสนอโซลูชันเทเลแมติกส์ทีเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม IOT ใช้สำหรับการติดตามและการจัดการยานพาหนะเพื่อการเกษตรและก่อสร้าง อีกทั้งสามารถทำการเชื่อมต่อ API กับระบบของบุคคลที่สาม สำหรับ OEM และ Aftermarket

Name : Ms.Kwanrawee
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.674
Email : info_bkktz@sumitomocorp.com

แผนกผลิตภัณฑ์อโลหะและโลหะ

ลักษณะของธุรกิจ

จากประสบการณ์ในการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกของ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และบริษัทร่วมทุนที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ได้ช่วยสร้างเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งทางการตลาดของบริษัทฯ และความสามารถในการค้นหาผู้ผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และระบบบริการขนส่งที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯมีอยู่ ดังนั้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์หลัก

สินค้าปฐมภูมิ

ตัวอย่างสินค้า

 • อะลูมิเนียมอินกอตปฐมภูมิ (P1020, A356.2)
 • อะลูมิเนียมอินกอตทุติยภูมิ/อะลูมิเนียมอินกอตอัลลอยด์
 • แท่งบิลเลต
 • เศษอะลูมิเนียมและทองแดง

สินค้ากึ่งสำเร็จรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • อะลูมิเนียมในรูปทรงต่างๆ (ฟอยล์, ชีท, แผ่น, ม้วน, เอ็กทรูชั่น)
 • ท่อทองแดง

สินค้าสำเร็จรูป

ตัวอย่างสินค้า

 • กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนประกอบของแผงโซล่าร์เซล : กระจก, แผ่น EVA, ลวด Bus Bar, ลวด Interconnector, กรอบอะลูมิเนียม, ทุ่นลอยน้ำและเทคโนโลยียึดโยงสำหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าร์แบบลอยน้ำ
 • คอลย์แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องปรับอากาศ

Name : Mr.Nonthasak
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.376
Email : info_bkkhz@sumitomocorp.com

Top