ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจระบบการขนส่งและการก่อสร้าง เป็นผู้เชื่อมต่อธุรกิจยานยนต์เข้าด้วยกัน เริ่มจากการจัดหาคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน การจัดการระบบขนส่ง และการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือในสายการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ เพื่อรองรับการเติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ไปทั่วภูมิภาคเอเชีย เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดระดับสากลโดยได้มีการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ตัวแทนเช่าซื้อรถยนต์ และจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ รวมถึงการจัดจำหน่ายยางรถยนต์ผ่านการดำเนินงานของบริษัทในเครือ โดยแผนกยานยนต์รับผิดชอบในส่วนของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรกลและเครื่องมือในสายการผลิตรถยนต์

แผนกยานยนต์

ลักษณะของธุรกิจ

ประเทศไทยในฐานะประเทศฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับการซื้อขายรถยนต์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์และการพัฒนาในภาคพื้นเอเชีย เราพร้อมร่วมสร้างแรงผลักดันเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วภูมิภาคเอเชียให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบของระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย รวมไปถึงร่วมเผยแผ่ธุรกิจการค้าปลีกรถยนต์ในประเทศไทยให้กระจายออกไปในวงกว้างขึ้น

ผลิตภัณฑ์หลัก

อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์

ตัวอย่างสินค้า

  • ส่งออกไปยังอินโดนีเซีย, ปากีสถาน, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฮังการี, อินเดีย และจีน เพื่อผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  • นำเข้าจากอินเดีย,อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ญี่ปุ่น สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ธุรกิจรถบรรทุก

ตัวอย่างสินค้า

  • ส่งออกไปประเทศลาว, เมียนมาร์

ธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

ตัวอย่างสินค้า

  • นำเข้าและส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสายการผลิต

Name : Mr.Chukiat
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.412
Email : info_bkkjp@sumitomocorp.com

Top