ที่ตั้งบริษัท


ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 20, 21, 22 ยูนิต 1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2 654 0002-29
โทรสาร +66 (0) 2 654 0060-62
Top