ที่ตั้งบริษัท


ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 25 ยูนิต 1-5และ7, ชั้น 26 และชั้น 32 ยูนิต 2-3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66-2-654-0002
โทรสาร +66-2-654-0060-62
Top