ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ซูมิ-ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บริษัท ฯ ") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

 

Top