บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัท ในวันที่ 24 ธันวาคม 2019

ในปีสำคัญนี้ ซึ่งตรงกับปีเริ่มต้นของยุคเรวะในประเทศญี่ปุ่น เราจึงสร้างสารองค์กรขึ้นใหม่ ที่จะสื่อถึงความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น สารนี้เป็นผลจากการปรึกษาหารือร่วมกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ระหว่างหลายบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัทของเรา โดยเราได้มองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของบริษัทช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทของเราได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กันกับสังคม และเราได้มองไปอีก 100 ปี ข้างหน้าซึ่งมีความสำเร็จรอเราอยู่

สารนี้ยังเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาอันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเสริมสร้างโลก สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ดีด้วย

เราหวังว่าคุณจะตั้งตารอคอยวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ศตวรรษหน้า

Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)

กรรมการบริหาร
ประธาน และ CEO

ความมุ่งมั่นของเราที่ถูกถ่ายทอดผ่านสารองค์กร

Top