ข้อมูลบริษัท


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021

ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
วันที่ก่อตั้ง 24 ธันวาคม 1919
ประวัติ
ผู้แทน Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)
ประธาน และ CEO
ทุนชำระแล้ว 219,800 ล้านเยน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย โตเกียว นาโกย่า และฟุคุโอกะ
จำนวนสำนักงาน 135 แห่ง (ญี่ปุ่น: 22, ต่างประเทศ: 113) ใน 66 ประเทศและภูมิภาค
เครือข่ายทั่วโลก
สำนักงานใหญ่ โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์
3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น
Map of Head Office
โทรศัพท์: +81-3-6285-5000
จำนวนพนักงาน 5,390* (รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 74,920)
* รวม 150 คน ซึ่งสาขาในต่างประเทศและสำนักงานของบริษัทว่าจ้าง
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย: 662 (ต่างประเทศ 545, ญี่ปุ่น 117)
บริษัทในเครือ: 273 (ต่างประเทศ 221, ญี่ปุ่น 52)
คำอธิบายธุรกิจ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยใช้จุดแข็งขององค์กรแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Top