ข้อมูลบริษัท


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022

ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
วันที่ก่อตั้ง 24 ธันวาคม 1919
ประวัติ
ผู้แทน Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)
ประธาน และ CEO
ทุนชำระแล้ว 219,800 ล้านเยน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย โตเกียว
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021
จำนวนสำนักงาน 131 แห่ง (ญี่ปุ่น: 20, ต่างประเทศ: 111) ใน 66 ประเทศและภูมิภาค
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2022
เครือข่ายทั่วโลก
สำนักงานใหญ่ โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์
3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น
Map of Head Office
โทรศัพท์: +81-3-6285-5000
จำนวนพนักงาน 5,300* (รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 74,253)
* รวม 150 คน ซึ่งสาขาในต่างประเทศและสำนักงานของบริษัทว่าจ้าง
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย: 637 (ต่างประเทศ 523, ญี่ปุ่น 114)
บริษัทในเครือ: 256 (ต่างประเทศ 206, ญี่ปุ่น 50)
คำอธิบายธุรกิจ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยใช้จุดแข็งขององค์กรแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Top