ข้อมูลบริษัท


ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
วันที่ก่อตั้ง 24 ธันวาคม 1919
ประวัติ
ผู้แทน Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)
ประธาน และ CEO
ทุนชำระแล้ว 219,400 ล้านเยน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย โตเกียว นาโกย่า และฟุคุโอกะ
จำนวนสำนักงาน ญี่ปุ่น: 22
ต่างประเทศ (65 ประเทศและภูมิภาค): 110
Global Network
สำนักงานใหญ่ โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์
3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น
Map of Head Office
โทรศัพท์: +81-3-6285-5000
จำนวนพนักงาน 5,338* (รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 63,299 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2018)
* รวมพนักงานของบริษัท 166 คนที่ประจำอยู่สำนักงานในต่างประเทศ
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย: 618 (ต่างประเทศ 524, ญี่ปุ่น 94)
บริษัทในเครือ: 301 (ต่างประเทศ 249, ญี่ปุ่น 52)
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2018)
คำอธิบายธุรกิจ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหลากหลายด้านโดยใช้จุดแข็งองค์กรแบบครบวงจรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค กิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ
Top