ข้อมูลบริษัท


ข้อมูล ณ วั วันที่ 31 มีนาคม 2023

ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
วันที่ก่อตั้ง 24 ธันวาคม 1919
ประวัติ
ผู้แทน Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)
ประธาน และ CEO
ทุนชำระแล้ว 220,000 ล้านเยน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย โตเกียว
จำนวนสำนักงาน 129 แห่ง (ญี่ปุ่น: 20, ต่างประเทศ: 109) ใน 66 ประเทศและภูมิภาค
เครือข่ายทั่วโลก
สำนักงานใหญ่ โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์
3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น
Map of Head Office
โทรศัพท์: +81-3-6285-5000
จำนวนพนักงาน 5,223* (รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 78,235)
* รวม 155 คน ซึ่งสาขาในต่างประเทศและสำนักงานของบริษัทว่าจ้าง
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย: 636 (ญี่ปุ่น 135, ต่างประเทศ 501)
บริษัทในเครือ: 250 (ญี่ปุ่น 50, ต่างประเทศ 200)
คำอธิบายธุรกิจ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยใช้จุดแข็งขององค์กรแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Top