2023.12.13
ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เเอนด์ โอเชียเนีย

คำเตือนเรื่องการหลอกลวงและการฉ้อโกง
- ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เเอนด์ โอเชียเนีย -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอตำแหน่งงานจากบุคคลที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทของเรา

รายงานกล่าวว่าพวกเขาแอบอ้างเป็นตัวแทนของเราและทำการสัมภาษณ์ทางไกลนอกประเทศสิงคโปร์ และยังเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครงานสำหรับการยื่นใบอนุญาตทำงาน
โปรดทราบว่า ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เเอนด์ โอเชียเนีย ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือต้องการเงินมัดจำใด ๆ จากผู้สมัครงานในทุกขั้นตอนของการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน

ดังนั้นเราจึงขอให้คุณพิจารณาและระมัดระวังหากคุณได้รับอีเมลหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ โดยอ้างว่ามาจาก ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เเอนด์ โอเชียเนีย หรือบริษัทจัดหางาน
หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราทางแบบฟอร์มติดต่อ (Contact Form) บนเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวกับตัวแทนจัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา หรือที่เกิดจากการแอบอ้างหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริง


Top