พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะผู้บริหารบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย หัวหน้าฝ่ายสำนักบริหาร 2 คุณอนันต์ ลีฬหาทร (ตำแหน่งที่3 จากซ้าย) และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสุรินทร อิทธิบวรธรรม (ตำแหน่งที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ อาคารโดม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ตำแหน่งที่ 2 จากขวา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ตำแหน่งที่ 1 จากขวา) ร่วมเป็นประธานรับมอบทุนในวันดังกล่าว

Top