โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)


ชื่อโครงการ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
งานไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับระบบรถไฟ บางซื่อ – รังสิต ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วง บางซื่อ – ตลิ่งชัน
ผู้ว่าจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาโครงการ 1,440 วัน
ขอบเขตของโครงการ - บางซื่อ-รังสิต เส้นทางสายเหนือ 26.4 กม.
- บางซื่อ-ตลิ่งชัน เส้นทางสายตะวันตก 14.6 กม.
หุ้นส่วน บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ขอบข่ายของเนื้องาน ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงการจัดหารถตู้ไฟฟ้า
มูลค่าสัญญา 32.399 พันล้านบาท
รายละเอียดโครงการ MHSC ได้รับสัญญาว่าจ้างจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการออกแบบ จัดหา ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงการจัดหารถตู้ไฟฟ้า พร้อมทั้งทดสอบระบบการเดินรถในลักษณะของการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง มูลค่าของสัญญาประมาณ 32.399 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 โดยบริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์ จำกัด จะรับผิดชอบในส่วนการออกแบบและจัดหาไฟฟ้าและครื่องกลที่นอกเหนือจากตู้รถไฟฟ้า บริษัท ฮิตาชิ จำกัด จะรับผิดชอบในการออกแบบและผลิตตู้รถไฟฟ้า และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จํากัด จะรับผิดชอบในส่วนงานธุรการและงานติดตั้งระบบ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านการจราจร และปัญหาทางด้านมลพิษมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะหลัก ดังนั้นความต้องการสาธารณูปโภคด้านการขนส่งซึ่งสามารถรองรับมวลชนและก่อมลพิษต่ำ (คาร์บอนต่ำ) จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นหนึ่งในโครงการเมกะโปรเจกต์ ด้านการลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งทางรัฐบาลไทยเป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยมีเส้นทางจากสถานีบางซื่อซึ่งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 26.4 กม. ไปทางทิศเหนือ (สายเหนือ) และ 14.6 กม. ไปทางทิศเตะวันตก (สายตะวันตก) ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างแบบรางยกระดับเกือบทั้งหมด
เส้นทางสายเหนือจะก่อสร้างโดยใช้เงินกู้จากกองทุนระหว่างประเทศ JICA ส่วนสายตะวันตกก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลไทย
สัญญานี้รวมถึงการออกแบบ จัดหาและติดตั้งงานวางงราง ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและส่งกำลัง อาณัติสัญญาณ รบบการสื่อสาร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและตู้รถไฟฟ้า รวมถึงการทดสอบระบบและการเดินรถ
บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์ จำกัด หรือ MHI เป็นบริษัทชั้นนำในการส่งมอบงานโครงการรถไฟขนาดใหญ่ต่างๆ อีกทั้งเป็นบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด เป็นผู้ผลิตชั้นนำและมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ซึ่งในโครงการนี้ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด จะใช้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อส่งมอบตู้รถไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการของรัฐบาล
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์ทำงานด้านโครงการระบบรางทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมายในการก่อสร้างโครงการรถไฟและการส่งมอบรถไฟ ซูมิโตโมจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกิจการร่วมค้า MHSC จะขอมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยการส่งมอบระบบขนส่งมวลชนที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Top