โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1


ชื่อโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กำลังการผลิตไฟฟ้า 704 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
สถานที่ตั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) บางกรวย นนทบุรี
ผู้ร่วมทำโครงการ Sumitomo Corporation
Hitachi, Ltd.
Italian Thai Development Public Co., Ltd
ขอบข่ายของโครงการ ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์หน่วยผลิตหลักของโรงไฟฟ้า
มูลค่าสัญญา 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเดิมที่ได้ถูกปลดระวางลงไป ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคกลางของประเทศเป็นหลัก
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่สำนักงานใหญ่ของ กฟผ. ในจังหวัดนนทบุรี ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจัดหาผ่านโครงข่ายท่อก๊าซกรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีกลุ่มบริษัท The Consortium of Sumitomo Corporation, Hitachi, Ltd. and Italian Thai Development Public Co., Ltd เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ.
Top