ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั่วโลกและฐานธุรกิจของเรา ตลอดจนศักยภาพในการทํางาน ช่วยให้เราสามารถสร้างค่านิยมใหม่ได้โดยการยกระดับกรอบการทำงานที่มีอยู่เพื่อเป็นวิถีทางช่วยแก้ปัญหาสังคม

6 สาขาธุรกิจ

金属金属
ผลิตภัณฑ์โลหะ
輸送機・建機輸送機・建機
ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง
インフラインフラ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
Media & DigitalMedia & Digital
มีเดียและดิจิทัล
生活・不動産生活・不動産
สินค้าอุปโภคบริโภคและ อสังหาริมทรัพย์
資源・化学品資源・化学品
ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหลายประเภทในระดับสากล ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สาขาธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง, ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน, มีเดียและดิจิทัล, สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์, ทรัพยากรธรณี พลังงาน เคมีและอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน่วยงานระดับภูมิภาคทั่วโลกที่ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด

ด้วยการบูรณาการเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือของรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและหน้าที่การทำงานที่หลากหลายของเรา ช่วยให้สามารถสร้างค่านิยมใหม่ ได้โดยการก้าวนำไปข้างหน้าอยู่เสมอและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยกระดับกรอบการทำงานที่มีอยู่เพื่อเป็นวิถีทางช่วยแก้ปัญหาสังคม

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระดับโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างค่านิยมใหม่ และสร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง

ข้อมูลโดยสรุป

การก่อตั้ง
1919ในประเทศญี่ปุ่น
เครือข่ายทั่วโลก
66 ประเทศและภูมิภาค
จำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัท
72,642พนักงานทั่วโลก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
23,500ล้านเหรียญสหรัฐ

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทการค้าและการลงทุนในธุรกิจชั้นนำระดับโลก ที่ติดอันดับใน Fortune 500 (500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดลำดับโดย นิตยสารฟอร์จูน) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ 114 แห่งใน 66 ประเทศ/ภูมิภาค และ 22 แห่งในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมดประกอบด้วยบริษัทกว่า 900 บริษัท และมีพนักงานทั้งหมดกว่า 70,000 คน

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อใช้ในทุกอุตสาหกรรมโดยใช้เครือข่ายทั่วโลก ให้บริการลูกค้าในด้านการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการและผู้ประสานงานโครงการที่หลากหลาย และร่วมลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้มากยิ่งขึ้น

ความยั่งยืน

เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับสังคม

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระดับโลก ที่สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง โดยการดำเนินธุรกิจที่ดีของเรา

มุมมองของเราต่อความยั่งยืน

サステナビリティに関する潮流

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ตระหนักดีว่าความยั่งยืนหมายถึงการเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง โดยมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสังคมอย่างจริงใจโดยการดำเนินธุรกิจ

เราเข้าถึงปัญหาสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เราตระหนัก และพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ยังมีส่วนร่วมในการริเริ่มทำเพื่อสังคมและการสร้างให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนด้วย

Top